Circa 650 duizend hectare van Nederland is aangewezen als stiltegebied. Daarvan ligt ruim de helft in de Waddenzee en de Zeeuwse wateren. Best bijzonder dus dat er ook middenin de Randstad een stiltegebied ligt, Midden-Delfland.

Wat is een stiltegebied?

Een stiltegebied is een gebied dat zo stil mogelijk gehouden wordt. Er zijn alleen geluiden toegestaan die noodzakelijk zijn om het gebied in stand te houden of te gebruiken. Je kunt daarbij denken aan het geluid van trekkers, een melkmachine of kettingzagen (bosbouw).

Steeds meer behoefte aan stilte

Mensen hebben behoefte aan plekken waar nog rust heerst. Stille groene gebieden kunnen mensen bovendien helpen om te herstellen van stress. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht bij huis te vinden. Midden-Delfland is zo’n stiltegebied. Het biedt met zijn rust en ruimte zo’n drie miljoen stedelingen die er omheen wonen de mogelijkheid om bij te komen.

Maximaal 40 decibel

Natuurlijke geluiden overheersen in stiltegebieden. Ook hier kan echter de stilte verstoord worden, bijvoorbeeld door achtergrondgeluid van snelwegen. De grenzen van stiltegebieden worden door Provincies vastgelegd in provinciale milieubeleidsplannen. Het streven is om de geluidbelasting in stiltegebieden lager te houden dan 40 decibel. Dit is te vergelijken met het geluid van zingende vogels. Voor activiteiten in een stiltegebied die lawaai maken, moet ontheffing aan de provincie gevraagd worden.

Zo houden we het leuk: de regels!

In de zomer is het vaak lekker druk op het water in Midden-Delfland. Het hoogheemraadschap van Delfland heeft daarom vaarregels opgesteld, zodat iedereen een mooie dag kan beleven op en aan het water.

Enkele regels om je aan te houden zijn:

  • maximaal 6 kilometer per uur voor motorboten
  • varen met een waterscooter of jetski is verboden, en
  • je houdt je aan de geluidsnorm van 40 decibel

Overlast melden

Omwonenden die overlast ondervinden kunnen dit melden via het speciale e-mailadres: nautisch.westland@politie.nl. Foto’s en/of video’s kunnen worden ingezonden, zodat de politie overlastgevers kan aanpakken. Bij ernstige overlast geldt het noodnummer 112.

avatar

Redactie

Het team van PUUUR Midden-Delfland.