Midden-Delfland is dankzij de boeren een prachtig open en groen gebied. En iedere boer heeft wel een mooi verhaal te vertellen. In de reeks ‘Boerenbericht uit Midden-Delfland’ vertellen boeren uit Midden-Delfland wat hun bezighoudt. Dit keer boer Gertjan Hooijmans van Nelly Hoeve.

LTO Delflands Groen

Gertjan Hooijmans is boer in Midden-Delfland. Samen met zijn vrouw Annet runt hij de Nelly Hoeve. Daarnaast is hij samen met Arnold van Adrichem voorzitter van 𝗟𝗧𝗢 𝗗𝗲𝗹𝗳𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗚𝗿𝗼𝗲𝗻. Dit is de agrarische belangenbehartiger in Midden-Delfland, onderdeel van LTO Nederland.

We spreken Gertjan Hooijmans over de rol van de boeren in Midden-Delfland. “Eigenlijk vertellen de boeren in Midden-Delfland te weinig hoe goed ze zijn”, zegt Gertjan. “De boeren hebben niet alleen een belangrijke rol in het open en groen houden van het karakteristieke polderlandschap tussen Delft, Rotterdam en Den Haag, ze doen dat ook op een duurzame manier.

Kringloopboeren

Toen er in 2013 gestart werd met de aanleg van de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam, kwam er o.a. voor de melkveehouderij geld beschikbaar. Samen met Arnold heb ik toen een studiegroep opgericht en zijn we gestart met het project ‘Duurzaam boer blijven’. Duurzaam boeren betekent voor ons minder input van buitenaf: minder kunstmest, minder eiwit (soja) en minder rekeningen van buitenaf (dus geen inkoop van krachtvoer, maar bijvoorbeeld het verwaarden van eigen gras als voer voor de koeien). Dat bleek een prima verdienmodel. Met deze aanpak werkt de boer aan het sluiten van de kringloop van alles wat hij doet binnen zijn eigen bedrijf. Deze boeren noemen we dan ook ‘kringloopboeren’.

 Met het oplossen van de stikstofproblematiek zijn we eigenlijk in 2013 al gestart. Het doel is de halvering van de uitstoot naar 40 kg ammoniak per hectare. Daar zitten de voorlopers nu op en gemiddeld over alle kringloopboeren in Midden-Delfland, zijn we al goed op weg. De huidige problematiek waar nu zoveel over te doen is, speelt in Midden-Delfland dus eigenlijk minder.

Het kringloopcertificaat

De kringlooplandbouw kijkt naar 7 indicatoren: eiwit van eigen land, stikstof bodemoverschot, ammoniak uitstoot, fosfaat bodemoverschot, blijvend grasland, natuur en landschap en broeikasgasuitstoot. Jaarlijks voert de boer online gegevens in waarmee hij aantoont hoe hij de kringloop sluit op zijn boerderij. Die cijfers bepalen welke score je haalt op je kringloopcertificaat. Doe je het goed, dan word je als boer beloond. Oorspronkelijk kwam die financiële beloning alleen uit het compensatiefonds dat was opgericht voor de verlengde A4. Tegenwoordig bieden ook Natuurmonumenten en het Waterschap een financiële beloning aan de boeren. Dat doen ze omdat ze zien dat de boeren een waardevolle bijdrage leveren aan de natuur en de waterkwaliteit. Die financiële prikkel werkt dus.

gertjan hooijmans nelly hoeve midden-delfland LTO kringloopboer

Gemeente Midden-Delfland staat pal achter de boeren

Op dit moment zijn 38 van de 45 boeren in Midden-Delfland kringloopboer. De wens is uiteraard dat alle boeren mee gaan doen. Daar werken we hard aan. De studiegroep heeft getoond dat we graag van elkaar leren. Het helpt ook dat de gemeente Midden-Delfland pal achter de boeren staat. We begrijpen elkaar en hebben hetzelfde doel: het gebied open en groen houden. Dat is best uitzonderlijk in Nederland. Wellicht is dat ook wel een reden dat de boeren het zo goed doen in Midden-Delfland en vooroplopen. En ja, ook in Midden-Delfland zijn er boeren die activistisch zijn, maar dan wel op een nette manier.

We willen niet dat bedrijven als FrieslandCampina, Lely en de Rabobank bepalen hoe wij boeren. We willen dat zelf bepalen. Wat we dienen te bewaken is dat we voldoende boeren behouden voor Midden-Delfland, anders heb je op een gegeven moment bijvoorbeeld geen veearts meer.

Midden-Delfland heeft als afzetgebied een paar grote steden als buren. Hoe mooi zou het zijn als wij onze buren van mooie streekproducten voorzien. Daar hebben we dan echt wel onze handen aan vol. De tijd van groter, groter, groter is echter wel voorbij”.

Lees hier de andere boerenberichten
avatar

Redactie

Het team van PUUUR Midden-Delfland.