Het open en groene gebied tussen Delft, Den Haag en Rotterdam is een oase van rust in de Randstad. In een reeks interviews vertellen inwoners van Midden-Delfland en bezoekers uit de regio over ‘hun Midden-Delfland’.

Door de ogen van … Floor Koornneef

“Mijn naam is Floor Koornneef. Ik ben 35 jaar en woon samen met man en 2 zoontjes aan de Westgaag in Maasland. Mijn vader was hier orchideeëntuinder.

Naast wonen, werk ik ook in Midden-Delfland, namelijk voor de agrarische natuurvereniging Vockestaert. Ik vind het heel belangrijk dat Midden-Delfland, wat echt mijn thuis is, groen en open blijft, met voldoende ruimte voor biodiversiteit. Zo houd ik mij bezig met het behoud van weidevogels in het buitengebied. Samen met verschillende gebiedspartijen proberen we in het Weidevogelpact Midden-Delfland (samenwerkingsverband voortgekomen uit aanleg van de A4) te zorgen dat weidevogels zoals de grutto, tureluur en kievit hun plek houden in onze polders. Ook houd ik mij bezig met weidevogelbeheer dat boeren uitvoeren, o.a. door te ondersteunen in subsidieaanvragen, bijvoorbeeld voor inrichtingsprojecten en plas-dras pompen (plas-dras gebieden zijn vochtige plekken en ondiepe plasjes in het weiland, meestal door het volpompen en overstromen van een greppel. Weidevogels vinden hier voedsel en veiligheid). En organiseer ik samen met boer Arie van den Berg en Roel van Buuren weidevogelcafés voor boeren. Het geeft mij echt veel voldoening om op deze manier ook direct bij te dragen aan het behouden en creëren van een mooi en gezond Midden-Delfland.”

Hoe lang woon je al in Midden-Delfland?

“Ik ben hier geboren en voor studie even weggeweest naar Leiden, maar inmiddels woon ik alweer 8 jaar met veel plezier in het huis waar ik geboren ben!”

Floor Koornneef met zoontje op het Commandeurspad in Maasland bij de kleine vlietlanden naast haar huis in Midden-Delfland

Wat is je band met Midden-Delfland?

“Midden-Delfland is echt mijn thuis. De plek waar ik geboren ben, waar ik mij thuis voel en nog heel lang hoop te voelen. Ik voel mij ook echt bevoorrecht om hier te wonen. Om vanuit je huis direct het groen en de ruimte in te stappen. Ook vind ik het erg prettig om in een kleine dorpsgemeenschap te wonen waar mensen elkaar kennen en nog normaal met elkaar om gaan. Ik ben heel blij dat ik hier mijn kinderen kan laten opgroeien.

Floor Koornneef met zoontje op het Commandeurskade in Maasland bij de kleine vlietlanden naast haar huis in Midden-Delfland

Wat is jouw favoriete plek in Midden-Delfland?

“Vaak ga ik op de fiets naar een bepaalde plek om daar even te wandelen, te spelen met de kinderen of vogels te kijken. Het is heerlijk om direct vanuit huis ook een leuk rondje te kunnen lopen langs het water en de weilanden. En natuurlijk om boodschappen te doen. De winkel van Boerderij Landlust is voor mij dichterbij dan de AH en door daar boodschappen te doen, investeer ik ook gelijk in ons landschap en een gezond verdienmodel voor boeren.

Ik geniet enorm van de kleine Vlietlandjes langs de Gaag (Commandeurskade). Het zijn zulke mooie eilandjes. Zeker in het voorjaar, wanneer de Vlietlanden vol komen te staan met allerlei verschillende bloemen. Wat een kleurenrijkdom! Ook de Vlietlandjes in Maasland zelf zijn prachtig. Het vormt een hele schakel van de Noordvliet naar de Oostgaag. Allemaal hebben ze hun eigen karakter: op de een zie je veel orchideeën, de ander biedt plek aan zomerklokjes, je ziet er de prachtige kievitsbloemen en echte koekoeksbloemen. Op één ligt een oude fruitboomgaard en op een ander hebben mensen hun eigen paradijsje met woonhuis. Het zijn hele leuke plekjes om te ontdekken, allemaal omgeven door water.

De Commandeurskade, waar de Vlietlanden aan liggen, is ook een prachtige route. Ik moest hier altijd overheen fietsen naar school. Het was een echt avonturenpad: door de bochten, stukjes over het schelpenpad, dan fietste je weer omhoog en dan sjeesde je weer omlaag. Het was een echt crosspaadje waar ik als kind hele avonturen bij verzon!”

Welk tip heb je voor anderen?

“Natuurlijk het Kraaiennest! In het voorjaar is het hier fantastisch om op een bankje vogels te kijken. Er is zoveel leven bij de gruttoplas. Het doet mij denken aan mijn eerdere vakantie in Noorwegen waar ik in de nacht wakker werd door het geluid van de sternkolonie. Dat gevoel geeft deze plas ook!

Een andere tip, naast een wandeling over de Commandeurskade langs de Vlietlanden is het olifantenpaadje achter het bosje op de voormalige vuilnisbelt tussen Maasland en de Lier. Je kijkt hier vanaf een hoogte zo over de polder heen. Het is hier heel rustig, dus echt heel fijn om even tot jezelf te komen.”

vlietlanden in midden-delfland in bloei met paarse bloemen in de zomer
avatar

Redactie

Het team van PUUUR Midden-Delfland.