Delflands Groen is de lokale afdeling van LTO Noord in Midden-Delfland. Het doel is om de belangen te behartigen van de boeren in Midden-Delfland.

De koe in de wei

De koe in de wei is het typisch Hollandse kenmerk voor het landschap van Midden- Delfland en daar is Delflands Groen trots op. De open en weidse structuur van het veenweidelandschap is beeldbepalend voor de polders van Midden-Delfland. Een gebied waar agrarische ondernemers hun (melk)veehouderij exploiteren en de hoeders en beheerders van het landschap zijn. De boeren hebben Midden-Delfland gemaakt en gevormd tot wat het nu is. Zonder boeren gaat het karakter van het agrarische veenweidegebied Midden-Delfland verloren.

Geen Midden-Delfland zonder boeren

Er is voor Midden‐Delfland geen toekomst zonder boeren vindt Delflands Groen. Voor het behoud van een duurzame landbouw in Midden‐Delfland is het noodzakelijk dat boeren in het gebied hun bedrijven kunnen blijven ontwikkelen. Een breed draagvlak daarvoor bij betrokken gemeenten, hoogheemraadschap, provincie, Rijk, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is onontbeerlijk. Inhoudelijk, beleidsmatig en financieel zouden plannen van alle gebiedspartijen het behoud van de agrarische sector in het gebied moeten ondersteunen. Om dat te bereiken overlegt het bestuur van Delflands Groen op regelmatige basis met gemeente, waterschap en provincie over actuele zaken die spelen en zijn er verbetervoorstellen voor het boerenland van het Midden-Delflandgebied.

Samen kunnen we veel bereiken

Een economisch rendabele veehouderij is essentieel voor het voortbestaan van het gebied. De basis zal altijd de (melk)veehouderij moeten zijn. Daarnaast kunnen het produceren van streekproducten als vlees, melk en kaas en activiteiten als zorg, recreatie, educatie en landschapsonderhoud een welkome aanvulling op het agrarische inkomen vormen. Delflands Groen wil als agrarische sector werken aan de toekomst van dit prachtige gebied en daar een proactieve bijdrage aan leveren. Delflands Groen wil een goede samenwerking en dialoog met alle gebiedspartijen, samen kunnen we veel bereiken.

Contact

Delflands Groen
Burg. Musquetiersingel 40
2636 GG Schipluiden

www.ltodelflandsgroen.nl