Wintervogels in Midden-Delfland

In de winter verandert de vogelbevolking in ons gebied ingrijpend. Grof gezegd verdwijnen de weidevogels en komen er ganzen en eenden voor in de plaats. Maar dat is iets te kort door de bocht. Want niet álle weidevogels gaan echt weg.

De grutto verdwijnt naar Afrika en we moeten wachten tot ongeveer half februari volgend jaar op haar terugkomst. Op de jongen van dit jaar zelfs nog een jaartje langer, want het eerste jaar blijven die in Afrika en komen pas in hun tweede jaar terug naar Midden-Delfland om te broeden.

Grutto @ De Vogelwerkgroep

De kievit komt ook in Midden-Delfland voor en is niet zo’n serieuze trekvogel. We noemen dit soort vogels ‘vorstgrenstrekkers’, en dat is precies wat ze doen. Ze proberen net ten zuiden van de vorstgrens te blijven hangen. En in milde winters kunnen we ze dus het hele jaar in ons gebied zien. Vaak in grote groepen waarin dan vaak ook goudplevieren zitten, kleiner en bruiner dan de kieviten.

Maar voor die verdwijnende vogels, komen andere soorten in de plaats. Zo zijn er in de winter veel meer eenden in meerdere soorten bij ons te zien. Een heel algemeen, maar ook heel mooi eendje is de smient. Iedereen die in de winter door de polders fietst of wandelt zal ze zien, en zeker ook horen. Want deze eendjes, door de Duitsers heel treffend ‘fluiteend’ genoemd, is een luidruchtig type. Zeker als een groep op de wieken gaat, is het gefluit niet van de lucht. Ze broeden in het noorden van Scandinavië en Siberië maar brengen de winter bij ons door. In flinke aantallen, tot wel enkele duizenden in totaal.

Smient ©️ De Vogelwerkgroep

Naast de smienten zijn ook de ganzen niet te missen in de winter. Sommige soorten zoals de Canadese en de grauwe gans zijn tegenwoordig het hele jaar aanwezig. Maar de bulk komt toch alleen in de winter. Vooral de kolgans (afgebeeld op de foto hieronder) is algemeen, met een wintertotaal van tussen de 15 en de 20 duizend maximaal voor heel Midden Delfland! Ze broeden in het hoge noorden van Siberië, en komen net als de smient hier voor de milde winters en het malse gras.

grauwe kolgans in Midden-Delfland
Grauwe Kolgans ©️ De Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep

Wat is De Vogelwerkgroep? De Vogelwerkgroep Midden-Delfland is vooral bezig met bescherming van weidevogels. Maar ze doen veel meer, waaronder nestkasten maken voor roofvogels en uilen, oeverzwaluwwanden, het tellen (monitoren) van vogels tot aan grote projecten zoals de herinrichting van het Kraaiennest en het initiëren van het weidevogelkerngebied.

Michel Kuijpers, te zien op de linkerfoto met twee steenuilen, is voorzitter van De Vogelwerkgroep en kent het gebied en alles wat daar leeft uitstekend. Michel werkt al bijna 40 jaar mee aan wintertellingen van vogels en heeft aan diverse vogel-inventarisatieprojecten meegewerkt. Hij is dé uilenexpert (samen met John Kleiweg, te zien op de foto bij de uilenkast) in het gebied. Vanuit deze kennis en ervaring kan Michel Kuipers vertellen over alle vogels die in Midden-Delfland leven. Voor PUUUR Midden-Delfland gaat hij zo nu en dan een verhaal delen.

avatar

Michel Kuijpers

Michel Kuijpers is voorzitter van De Vogelwerkgroep en kent Midden-Delfland en alles wat daar leeft uitstekend. Hij schrijft zo nu en dan voor PUUUR Midden-Delfland om je te vertellen over de (weide)vogels.