Deze week een gastblog van Flip van der Eijk, verhalenverteller van ‘Van Doek naar Werkelijkheid en Verbeelding! Op zoek naar de ‘Grote Vijf’ van Midden-Delfland.

We kennen de ‘Big Five’ van het Afrikaanse Wild Life: leeuw, luipaard, olifant, neushoorn en buffel. In Drenthe hebben ze de ‘Drents Big Vief’: het Drents Hoen, de Blaarkop, het Bonte Bentheimer Varken, de Nederlandse Landgeit en het Drentse Landschaap. Vroeger veel te zien op boerderijen, nu landbouw-erfgoed.

Wat zijn de ‘Grote Vijf’ van Midden-Delfland?

Wat is ons ‘wild life’? De weidevogels vormen de grootste wild-populatie in Midden-Delfland. Op zoek dus naar de ‘Big Five’ van weidevogels.

Ik bel met John Kleyweg, de vogelkenner van Midden-Delfland. Ik vraag hem naar de belangrijkste weidevogels in onze polders. John vertelt mij dat enkele jaren terug Zuid-Hollands Landschap de Big Five weidevogels van Midden-Delfland heeft geïnventariseerd.

“Dit zijn:
1. Grutto,
2. Kievit,
3. Scholekster,
4. Tureluur,
5. Slobeend.

De Grutto, onze nationale trots, en is ook gekozen als symbool voor de weidevogels van Midden-Delfland. De Slobeend is ook een echte weidevogel. Deze kiest zijn leef- en broedgebied in het open grasland. Anders dan bijvoorbeeld de Wilde Eend die zich ook thuis voelt in plassengebieden en stadsparken.”

Weidevogelbeheer Grutto Midden Delfland
Grutto, foto Henk Groenendaal
Weidevogelbeheer Grutto Midden Delfland
Weidevogelkerngebied, foto Henk Groenendaal

De ‘Grote Vijf’ van Midden-Delfland zijn de hier meest voorkomende weidevogels.

Naast soorten zoals de Gele Kwikstaart, Graspieper, Kluut en de Veldleeuwerik. Ik vraag aan John hoe het gaat met de weidevogels in Midden-Delfland.

“Redelijk goed in vergelijking tot andere delen van Nederland. Maar toch zien we ook hier teruggang. Weidevogels broeden in open terrein met voldoende voedselaanbod en schuilplaats voor nesten en kuikens. Deze omstandigheden vinden de vogels in het boerenland, maar staan door de intensivering onder druk.”

Gelukkig is er in Midden-Delfland een groot aantal boeren dat doet aan weidevogelbeheer.

Door verschillende maatregelen zorgen zij op hun land voor voedsel en beschutting voor de kuikens. Met Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en andere partijen werken de boeren samen in het ‘Weidevogelpact’. Vorig jaar is bij Maasland een ‘Weidevogel Kerngebied’  ingericht – het eerste voor Midden-Delfland.

John: “De weidevogels krijgen hier prioriteit. Plas-dras in het vroege voorjaar, arme grond met meer kruiden en bloemen. Dit trekt veel insecten die weer voedsel voor de kuikens zijn. Zo zijn er al zes nieuwe Libellensoorten waargenomen. De biodiversiteit neemt toe en daarmee gedijen de weidevogels steeds beter. Het aantal kuikens dat opgroeit bepaalt of het goed gaat. De maatregelen in het weidevogel kerngebied hebben effect. Het eerste seizoen zien we al een verdubbeling van de weidevogels.” Een mooi voorbeeld van de vitaliteit en veerkracht van de natuur.

Boeren en weidevogels vormen een wonderlijke symbiose van ‘wild life’ en menselijke activiteiten. Maar het is wel een gevoelig evenwicht. De groei van onze economische activiteiten brengt de boel uit balans. Als burgers en consumenten hebben we daarbij volgens mij ook een verantwoordelijkheid, in wederkerigheid met de boer.

Ik pleit voor een nieuw waardemodel, waarin de opbrengst aan biodiversiteit en weidevogelstand worden meegerekend en het weidevogelbeheer van de boer wordt gewaardeerd. Dit betekent een hogere consumentenprijs voor de melk met een hogere opbrengst voor de boer.

Daarmee kan de boer weidevogelbeheer onderdeel maken van zijn bedrijfsvoering en draagt de burger bij aan een goede weidevogelpopulatie. Bijkomend voordeel voor iedereen: meer biodiversiteit, gezondere bodem en voedsel en mooiere natuur – goed voor onze gezondheid en welbevinden.

avatar

Flip van der Eijk

Geboren en opgegroeid in Schipluiden. Zoon van een vee-rijder en een tuindersdochter. Bezig met initiatieven die landschap, kunst, erfgoed en voedsel met elkaar verbinden.