Vogels in het vroege voorjaar

Veel vogelaars kijken uit naar de terugkeer van de Grutto, niet voor niets onze nationale vogel. Michel Kuijpers praat ons bij over de Grutto!

Ongeveer half februari duiken ze opeens op in de ondiepe plassen die gelukkig op steeds meer plekken te vinden zijn. Traditioneel zijn de eerste te zien in het gebied ‘de Wollebrand’, maar sinds dit jaar kunnen ze ook volop terecht in de ‘Gruttoplas’ bij het Kraaiennest. Allebei geslaagde combinaties van waterberging en natuur.

Foto: Michel Kuijpers
Tureluur | Foto: Michel Kuijpers

Waar overwinteren Grutto’s?

Grutto’s overwinteren in West-Afrika, in landen als Senegal en Guinee-Bissau. Jongen van vorig jaar blijven dit jaar in Afrika, maar de oudere vogels verlaten hun winterkwartier, vliegen in één keer de Sahara over, en steken via Gibralter over naar Spanje en vooral Portugal. Daar tanken ze bij op de rijstvelden langs de rivier de Taag. En daarvandaan, vaak ook weer in één ruk, door naar Nederland.

Waarom verblijven ze in ondiepe plassen?

Daar hebben ze dan ondiepe plassen nodig met veel voedsel om weer in conditie te komen voor het broedseizoen. Die plassen bieden ook veilige slaapplaatsen. Een door het water plassende vos hoor je ’s nachts nu eenmaal eerder aankomen dan eentje die door het gras komt aansluipen.

Gruttoplas | Foto: Michel Kuijpers
Foto: Michel Kuijpers

Voor wie zijn dit soort plassen nog meer interessant?

Maar die plassen zijn voor veel meer vogelsoorten interessant. Voor andere weidevogels zoals de Tureluur, de Kievit en de Scholekster, maar ook voor eenden en andere soorten. Vooral tijdens de trek zijn dit soort plekken van groot belang. De vogels leveren een enorme prestatie, verliezen vaak een groot deel van hun gewicht en moeten dus snel kunnen ‘opvetten’. Dat kan niet als je voortdurend moet opvliegen omdat je verstoord wordt. Dus naast voedsel is rust van levensbelang.

Als iedereen veilig is aangekomen, en voldoende vetreserves heeft opgebouwd, moet er gebroed gaan worden in de omliggende polders. Maar daarover de volgende keer meer!

Grutto | Foto: Michel Kuijpers
Foto: Michel Kuijpers

Let op: Wandelkade afgesloten langs ’t Kraaiennest

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en Staatsbosbeheer hebben de wandelkade in het Kraaiennest tijdelijk afgesloten van 26 februari t/m 31 juli. De afsluiting van de wandelkade is noodzakelijk om de weidevogels rust te geven tijdens het broedseizoen. In de overige delen van het Kraaiennest blijft de situatie ongewijzigd. Wandel je met hond? Hou die dan aan de lijn.

De Vogelwerkgroep

Wat is De Vogelwerkgroep? De Vogelwerkgroep Midden-Delfland is vooral bezig met bescherming van weidevogels. Maar ze doen veel meer, waaronder nestkasten maken voor roofvogels en uilen, oeverzwaluwwanden, het tellen (monitoren) van vogels tot aan grote projecten zoals de herinrichting van het Kraaiennest en het initiëren van het weidevogelkerngebied.

Michel Kuijpers is voorzitter van De Vogelwerkgroep en kent het gebied en alles wat daar leeft uitstekend. Michel werkt al bijna 40 jaar mee aan wintertellingen van vogels en heeft aan diverse vogel-inventarisatieprojecten meegewerkt. Hij is dé uilenexpert (samen met John Kleijweg, te zien op de foto bij de uilenkast) in het gebied. Vanuit deze kennis en ervaring kan Michel Kuijpers vertellen over alle vogels die in Midden-Delfland leven. Voor PUUUR Midden-Delfland deelt hij zo nu en dan een mooi verhaal.

avatar

Michel Kuijpers

Michel Kuijpers is voorzitter van De Vogelwerkgroep en kent Midden-Delfland en alles wat daar leeft uitstekend. Hij schrijft zo nu en dan voor PUUUR Midden-Delfland om je te vertellen over de (weide)vogels.