BIJZONDER PROVINCIAAL LANDSCHAP

‘Bijzonder Provinciaal landschap’ is een status die door de provincie is toegekend. Het is een relatief nieuwe status en Midden-Delfland was het eerste gebied in Nederland dat voor die status in aanmerking kwam. Het geeft het belang aan van het open en groen houden van dit waardevolle agrarisch veenweidelandschap tussen de steden. Het onderstreept ook de bijzondere landschappelijke kwaliteit van het gebied en de energie in het gebied om die kwaliteit te beschermen en te ontwikkelen.

Status

De Provincie Zuid-Holland heeft Midden-Delfland op 14 november 2017 aangewezen als een Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) op basis van de Natuurwet en het bidbook Bijzonder Provinciaal Landschap. Bij de aanwijzing van het BPL heeft de provincie een ontwikkelopdracht meegegeven ten aanzien van de stedelijke context en de sturing en borging van de ruimtelijke kwaliteit. Gezamenlijk zetten overheden en gebiedspartijen zich in voor behoud en ontwikkeling van het BPL en geven zij het landschap meer betekenis en waarde voor de inwoners in de omgeving.

Landschapstafel BPL

In de Landschapstafel (voorheen Gebiedstafel) BPL zijn negen gemeenten (Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland), het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Midden-Delfland Vereniging en LTO Noord afdeling Delflands Groen vertegenwoordigd.

Het doel van de samenwerking is om het landschap tussen de steden te beschermen en te ontwikkelen, door uitvoering en concretisering van de doelen uit de visie op het BPL, door de bijdrage vanuit de gemeente en door te zorgen voor bijdragen van anderen. Alleen door die samenwerking is het bestaansrecht van het waardevolle landschap tussen de steden gewaarborgd. De inzet voor het BPL moet gedragen worden door alle partijen. Gezamenlijk zetten we de schouders eronder. Het BPL is van alle deelnemers aan het BPL, en zeker ook van de 2,3 miljoen inwoners die profijt hebben van een kwalitatief hoogwaardig groen landschap in de directe omgeving.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ligt in het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Recreëren in de natuur is populair. Ook onder de 2,3 miljoen inwoners van deze Metropoolregio die dit Bijzonder Provinciaal Landschap om de hoek kunnen bezoeken. De gemeenten die met hun agrarische-, recreatie- en natuurgebieden deel uitmaken van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland proberen te zorgen dat al die natuur tussen de steden nog waardevoller en toegankelijker wordt voor al deze inwoners.

Toekomst

De gezamenlijke visie van de Landschapstafel is om het groen aan inwoners van de omliggende steden nog krachtiger, bekender én geliefder te maken.

 • Bekendheid & recreatie
  Een rondje fietsen, wandelen, hardlopen, skaten, paard rijden of varen in het groen… Hoeveel inwoners van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn op de hoogte van al die mogelijkheden van het Bijzonder Provinciaal Landschap? En aan de andere kant, hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat het niet té druk wordt?
 • Ruimtelijke kwaliteit
  Mensen zoeken niet alleen rust en ruimte. Ze willen ook recreëren in een landschap met kwaliteit. Met vergezichten, natuur en rust. Een landschap zoals het weidse, oeroude polderlandschap van Midden-Delfland.
 • Duurzame landbouw
  De melkveehouderij zorgt dat het polderlandschap onderhouden wordt. Midden-Delfland is de bakermat van de duurzame landbouw: de meeste boeren zijn óf kringloopboer, óf ze boeren biologisch of natuurinclusief. Een duurzaam verdienmodel is nodig om te overleven in onze drukke omgeving.
 • Biodiversiteit
  Bij biodiversiteit moet je in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland vooral denken aan weidevogels en kruidenrijk grasland. De grutto en de wilde bij zijn belangrijke iconen. Maar ook het maaibeheer van bermen biedt nog meer kansen voor flora en fauna.
 • Water & klimaat
  Het vasthouden van water is nodig om in te kunnen spelen op de toenemende droogte en bodemdaling én om de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veenbodems te verminderen. Anderzijds moeten we wateroverlast zien te voorkomen.
bron: Stephen van Es, gemeente Maassluis

STILTEGEBIED

En daarnaast is Midden-Delfland ook nog een ‘stiltegebied’. Ook daarvan is er maar een beperkt aantal in Nederland. En middenin de Randstad is het al helemaal bijzonder.

Een stiltegebied is een gebied waar je vooral natuurlijke geluiden hoort. Het is dus niet zo dat er helemaal geen geluid is. Het doel is dat er geen geluiden zijn die harder zijn dan 40 decibel. Dat is het geluidsniveau van een zingende vogel! Er wordt in Midden-Delfland heel hard gewerkt om het gebied bijzonder en stil te houden. O.a. de gemeente, boeren, natuur- en landschapsverenigingen werken samen om dat voor elkaar te krijgen. Voor jou betekent het dat Midden-Delfland een gebied is waar je de rust en stilte kunt vinden.

Meer informatie over het stiltegebied
stiltegebied cittaslow bord polder
foto: PUUUR Midden-Delfland

Onthaasten in Midden-Delfland

Midden-Delfland is dichterbij dan je denkt en biedt jou ontzettend veel ontspanning. Het leven gaat hier trager. We laten je graag zien wat er bijzonder is, wat je verrast en wat je hier kan doen tijdens het voorjaar. Kortom: ontdek en onthaast hier!

Kom ook onthaasten
polderlandschap zonsopkomst weiland hek wolken midden-delfland