Eigenaren Dirk en Isabella Gravesteyn runnen Biologisch Melkveebedrijf Gravesteyn, gevestigd aan de Oude Leedeweg in Pijnacker.

Een boerderij met maatschappelijke verbindingen

Biologisch melkveebedrijf Gravesteyn is sinds 1914 gevestigd. Inmiddels stellen ze hun bedrijf open in de ruimste zin van het woord, met allerlei maatschappelijke verbindingen. Zo zijn ze een gecertificeerd educatiebedrijf voor basisschoolleerlingen en bieden we families de optie aan om een koe te adopteren via ‘Adopteer een Koe’. Sinds 2019 hebben ze het eerste Rustpunt in Zuid-Holland, een plek waar passanten gebruik kunnen maken van een onbediende koffiecorner met toiletvoorziening.

Biologische principes

Doel van het melkveebedrijf is niet om de hoogste productie te halen, maar sterke koeien, ruimte voor natuur op de weilanden, en productie volgens biologische principes. De 50 melkkoeien en 20 stuks jongvee hebben de beschikking over ruim 80 hectare weiland, deel eigendom en een deel pacht van Natuurmonumenten en erfpacht.

Weidevogels

Dirk en Isabelle zijn blij met de populatie weidevogels op hun grond. Zo zijn er kieviten, scholeksters, grutto’s, tureluurs en diverse soorten eenden. Ze doen er alles aan om dit in stand te houden door onder andere maatregelen als een plas-dras-pomp, uitgesteld maaien en en pas maaien na advies van de vrijwilligers van de agrarische natuurvereniging toe te passen.

Openingstijden

Voor meer informatie over ons bedrijf en onze educatielessen, bekijk onze website, Facebook en Instagram.

Contact

Biologisch Melkveebedrijf Gravesteyn
Oude Leedeweg 25
2641 NL Pijnacker
Tel.: 06 – 1940 1606

oudeleedeweg25@kpnmail.nl
www.melkveebedrijfgravesteyn.nl