In onze vorige blog over het weidevogelbeheer vertelden we je over het Weidevogelpact, de Gruttoplas en de inzet van boeren om de populatie van de weidevogel in stand te houden. Maar ook jouw inzet is belangrijk. ANV Vockestaert helpt en vertelt hoe.

Hoe kan jij bijdragen aan een goed weidevogelseizoen

Weidevogels en Midden-Delfland horen bij elkaar en in het voorjaar zijn onze polders het thuis van deze bijzondere vogels. Na ruim 6000 km vliegen komen ze hier rusten en broeden. Samen met de deelnemers aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, vrijwilligers en loonwerkers, zet Agrarische Natuurvereniging Vockestaert zich ook komend seizoen weer in om er een goed weidevogelseizoen van te maken.

Inzet van de boeren

Dat het aan inzet niet ontbreekt, blijkt wel uit het feit dat Vockestaert deel uitmaakt van een landelijk netwerk van 40 collectieven met gezamenlijk ruim 11.000 deelnemers (boeren en grondbezitters), die op ruim 114.000 ha. (waarvan 91.000 ha. open grasland) beheer toepassen. Om de vogels rust te gunnen bij het broeden en de mogelijkheden om te foerageren te vergroten, nemen de boeren beheermaatregelen zoals uitgesteld maaien en het aanleggen van plasdrasgebieden. Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland worden o.a. ingeschakeld om legsels te beschermen bij werkzaamheden op het land. Ook proberen we predatie door o.a. vossen te verminderen door het plaatsen van rasters. Lees er meer over via ANV Vockestaert.

Ook jij kunt de weidevogels helpen

Niet alleen de boeren, maar iederéén kan een steentje bijdragen. Zo kun je ’s nachts je kat binnenhouden en contact opnemen met Vockestaert als je denkt dat je een vos gezien hebt.

Vossen

Predatie, met name door vossen, is een steeds groter wordend probleem. Ze eten de eieren of zelfs kuikens op. Dat is zonde van de maatregelen die de boeren treffen op hun land om de vogels juist aan te trekken en de nesten te beschermen. Als je een vos hebt gezien of denkt dat deze ergens huishoudt, neem dan contact op met Vockestaert. Dan kunnen er bijvoorbeeld rasters worden geplaatst om de vossen uit het weiland te weren en zo de nesten en kuikens te beschermen. 

Poes in de mand

Uit onderzoek blijkt dat katten een grote rol spelen in de predatie van weidevogelkuikens. De campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ heeft vorig jaar succesvol aandacht getrokken op sociale media. Verschillende natuurorganisaties en collectieven roepen kattenbezitters op om hun huisdieren in het voorjaar ’s nachts thuis te houden.

‘s Nachts zijn de kuikens op de grond namelijk extra kwetsbaar, omdat hun ouders het gevaar niet zien aankomen en zo de aanvaller niet kunnen wegjagen. Toch lopen er op het land nog steeds teveel katten.

Kijk voor het filmpje en informatie op poesindemand.nl

Honden

Houd honden aangelijnd bij een wandeling langs of door het boerenland. Niet alleen om te voorkomen dat ze het weiland inspringen en de rust verstoren voor de vogels, maar ook om te voorkomen dat de honden achter koeien of schapen aanrennen (wat stress, miskramen of verwondingen kan veroorzaken). Bovendien zorgt de ontlasting in het gras ervoor dat het vee ziek kan worden. 

Respect voor gewas

Wellicht overbodig, maar natuurlijk laat je geen rommel achter. Gras wordt gebruikt als voeding voor de dieren. In de zomer als vers gras en in de winter wordt het in de zomer gemaaide gras gegeten. Dus laat geen blikjes achter en ruim ontlasting op. Als dieren dit eten, kunnen de dieren hier gewond door raken of ziek van worden. Ga daarom respectvol met het weiland om.

En tot slot: respecteer de tijdelijke afsluiting van wandelpaden.
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand blijft! 

Tureluur. Foto: Sandra Bergakker

Over Agrarische Natuurvereniging Vockestaert

In Midden-Delfland zetten veel boeren zich al jaren in voor de bescherming van grutto, kievit, veldleeuwerik en andere vogelsoorten die in het weiland broeden. In 1999 hebben de boeren Agrarische Natuurvereniging Vockestaert opgericht om het beheer van de agrarische natuur t.b.v. de weidevogels te structureren en coördineren. De inrichting en het beheer van het agrarisch gebied worden ingezet om de populatie van de weidevogel in stand te houden. Dit in samenwerking met loonwerkers, vrijwilligers en andere gebiedspartijen

Wil je meer weten over de weidevogels of wat ANV Vockestaert doet? Klik dan hier. 

Wulp. Foto: Sandra Bergakker
Wulp. Foto: Sandra Bergakker