Samenwerken aan weidevogelbeheer in Midden-Delfland

Midden-Delfland wordt gezien als een weidevogeloase binnen de Randstad. De oprukkende Randstad is een bedreiging voor deze oer-Hollandse vogelsoorten en gemeente Midden-Delfland en de verschillende gebiedspartijen willen door middel van duurzame samenwerkingen tussen partijen het gebied aantrekkelijk houden en maken voor deze bijzondere weidevogels.

Weidevogelpact Midden-Delfland

Het “Weidevogelpact Midden-Delfland” bestaat uit vijf Pactpartijen: De Vogelwerkgroep Midden-Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, KNNV Afdeling Delfland, LTO Delflands Groen en Natuurmonumenten. Er wordt nauw samengewerkt met drie kernleden: Gemeente Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland en Provincie Zuid-Holland.

Boswachter Lisa van Staatsbosbeheer gaat voor ons op pad naar het Kraaiennest. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebied. In deze vlog interviewt ze John Kleijweg van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland en bedenker van het herinrichtingsplan van het Kraaiennest. Daarna spreekt Lisa boer Nico van der Wel. Beide heren vertellen enthousiast over het weidevogelbeheer.

Kijk je mee?

De Gruttoplas

Om de Grutto’s te helpen is de zogenoemde “gruttoplas” ondiep gemaakt en kunnen ze hier een aantal weken rusten en daarna gaan ze de boerenpolders in om te broeden.

“Het Kraaiennest is naast een waterberging en recreatiegebied nu ook de perfecte rustplaats voor de weidevogels”, aldus een tevreden John.

Boer Nico vult aan en legt uit waarom het weidevogelbeheer belangrijk is. De weidevogels broeden in de polders rondom hun rustplaats en als boer kan je rekening houden hiermee. Nico doet dit door bijvoorbeeld zijn weiland kruidenrijk en het plasdras te maken. De kruiden die hier gaan groeien, zoals de smalle weegbree, zorgen voor een opname van stikstof en spelen een rol in de droogtetolerantie van het gewas. Hoe zachter en natter de bodem, hoe meer insecten en wormen er zijn en dat vinden weidevogels weer smakelijk. De plasdras zorgt ervoor dat de Grutto’s verder kunnen rusten, voedsel vinden en zich kunnen oriënteren op een plek om hun nest te bouwen.

Weidvogels in Midden-Delfland
foto: Vockestaert

Inzet van boeren in het Midden-Delfland

Ik, Leanne werkzaam voor PUUUR Midden-Delfland, wilde zelf zien wat drie partner boeren van PUUUR Midden-Delfland doen voor het behoud van de weidevogels. Erover lezen is leuk, maar de boeren spreken die er net als Boer Nico echt van genieten is prachtig! Zo zorgen ook deze boeren goed voor hun land en vinden het zeer belangrijk dat de vogels een veilige rust- en broedplaats vinden op het land waar zij hun kroost zonder verstoring kunnen grootbrengen.

Jeroen van der Kooij van Hoeve Rust-hoff

Toen Jeroen net begon met boeren kwam hij na het maaien erachter dat er allerlei vogels op zijn land aan het broeden waren. Naar eigen zeggen was hij in tranen toen hij dit ontdekte. Dit wilde hij niet meer laten gebeuren en door aanpassingen toe te passen werd hij toch opnieuw onaangenaam verrast. Door het markeren van de nesten konden de vossen ze juist extra makkelijk vinden …  Opnieuw waren alle nesten weer leeg. Vanaf toen besloot hij het anders te doen. Zo zorgt hij nu voor een gezond weiland, maait hij pas op het allerlaatst en zegt niet eens op een groot deel van zijn land te komen tijdens het broedseizoen. Hij wil ze absoluut niet verstoren. En de vos? Die is er nog steeds. Hartstikke sluw en de mens te slim af.

Dirk Gravesteyn van Melkveebedrijf Gravesteyn

Melkveehouder Dirk Gravesteyn pacht en beheert een groot stuk grond van Natuurmonumenten. Hij vertelt me dat hij het de normaalste zaak vindt dat hij zijn bijdrage levert. Hij houdt in de gaten waar de weidevogels rusten en broeden, maait zorgvuldig en pas wanneer het echt kan. We liepen samen door de drassige polder en hij vertelde dat het kleine aanpassingen kunnen zijn die weidevogels waarderen. Zoals het gras hoog laten en de al bestaande sloten breder maken, zodat de vogels daar kunnen schuilen en voedsel vinden. Hij wordt erg blij als hij diverse vogels op zijn land spot en vanuit de oude schuur midden op het land geniet je van een prachtig weids uitzicht.

Roel van Buuren, boerderij Landlust

Boer Roel kijkt vanaf zijn erf uit op zijn grond en het Kraaiennest. Gepassioneerd vertelt Roel dat de zeldzame weidevogels zo belangrijk zijn voor het landschap. De klaver, de insecten, de wormen, de mest en de vogels houden alles met elkaar in balans. Zijn land is kruidenrijk en dit is niet alleen van belang voor de weidevogels, maar ook voor zijn eigen koeien. Een win-win situatie stelt hij, want het levert heerlijke romige melk op. Er zijn voor deze vogels ook natuurlijke vijanden, maar de mens moet er niet een van zijn. Hij hoopt dat de investeringen van nu ook effect hebben op lange termijn. Iets wat we met z’n allen kunnen bewerkstelligen.

Pas op tijdens het broedseizoen

Geniet van dit bijzondere gebied, maar let bij het wandelen op dat je de rust niet verstoord en laat natuurlijk geen rommel achter. Gebruik geen wandelpaden die dwars door het weiland lopen, ook al zijn deze soms niet afgesloten. Wandel je langs de polders op de verharde weg, hou dan je hond aan de lijn zodat deze niet per ongeluk het weiland in springt en de vogels opjaagt.

De wandelkade bij het Kraaiennest is gesloten t/m 31 juli om de weidevogels zoveel mogelijk rust te geven als ze hierna weer de lange overtocht maken richting West-Afrika. In de overige delen van het Kraaiennest blijft de situatie ongewijzigd.

Meer weten?

> Lees hier meer over de herinrichting van het Kraaiennest, geschreven door Boswachter Lisa

> Lees hier meer over de terugkomst van de grutto in het Kraaiennest, geschreven door Michel Kuijpers van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland

> Lees hier meer over de weidevogels op de website van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert.

 

Foto header: Ellen Sandberg

Staatsbosbeheer

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van het team? Volg dan Staatsbosbeheer Hof van Delfland op Facebook of volg lisa_boswachter op Instagram. Heb je vragen? Dan kun je een mail sturen naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl