Het project ‘Stillevens uit Midden-Delfland’ van Arti Delflandiae is onderdeel van ‘Van Doek naar Werkelijkheid en Verbeelding!’ In dit programma wordt met kunst het verhaal van het landschap, erfgoed en voedsel van Midden-Delfland verteld. Kunst, niet alleen als historisch perspectief, maar ook als inspiratie en verbeelding voor vernieuwing.

Voedselaanbod uit Midden-Delfland

De ‘Stillevens uit Midden-Delfland’ zijn gemaakt met de hedendaagse techniek van de fotografie. Gekozen is voor de stijl van de Gouden Eeuw. De rijkdom van de voorstelling en de belichting zijn een beeldrijm op het vakmanschap van de Hollandse Meesters. Daarmee laat de fotograaf, Fleur Halkema uit Delft, de rijkdom zien van het voedselaanbod uit Midden-Delfland en van haar meesterschap. Fleur stapt hiermee in de traditie van de Delftse Meesters die in de Gouden Eeuw hun stillevens schilderden.

Dit project van Artie Delflandiae is tot stand gekomen i.s.m. met producten en medewerking van de volgende voedselmakers en voedselleveranciers:

Agenda

Een overzicht van de eerstvolgende cultuur activiteiten.